Mnidfullness: kom-ihåg-lapp

1. Identifiera något du kan fokusera på t.ex.

En sak t.ex. ett foto, ljus

Din utandning

En aktivitet t.ex. borsta tänderna, laga te, städa

 

2. Rika din uppmärksamhet eller dina tankar på det du valt att fokusera på.

När dina tankar eller din uppmärksamhet börjar vandra från det du valt att fokusera på: (så blir det för alla så döm inte dig själv för det.)

·         Notera att det har hänt.

·         Fokusera om.

 

Hur man börjar

Börja öva medveten närvaro genom att lägga märke till hur du fokuserar och hur dina tankar vandrar iväg från ditt fokus. Arbeta med detta korta stunder 30 sek-1min till att börja med. Öva mycket. Ingen kommer att märka att du gör det.

Notera vad det är för något som distraherar dej (t.ex. ljud, dömande tankar, känslor i kroppen, impulser).


RSS 2.0